Akrolesta

Šokiai

Šokiai

Drobė, aliejus, 50x40cm. 2019


Žiniasklaida
Game with the viewer. Sigma. 15 June 2019 (Iliustracija)
The true figurative abstraction. Culture and art. 24 august 2019. (Iliustracija)