Akrolesta

Dėmesio!!

Attention

Aliejus, drobė, 50x40. 2018

Naujos technologijos savaime yra neutralios. Jos gali tapti ir blogiu, ir gėriu, priklausomai nuo to, kas jomis naudosis. Kirvis statybininko rankose – įrankis namo sukūrimui. Kirvis Raskolnikovo rankose - žmogžudystės ginklas. Į lėktuvą, kurį sukūrė genialūs orlaivių dizaineriai, galima įdėti keleivius arba galima įdėti bombas. Galima evakuoti žmones iš pavojingos zonos arba galima nuleisti kariuomenę ant civilių galvų. Dirbtinis intelektas ir skaitmeninės technologijos gali padėti žmonėms ir palengvinti jų gyvenimą, arba gali virsti visiška Didžiojo Brolio ir skaitmeninio kalėjimo kontrole.

Parodos:
Personalinė paroda "SmartArt". 2021. Lithuania. EU.

Žiniasklaida
Apocalypse is canceled. Habr. 20 March 2019. (Iliustracija)
Akrolesta’s SmartArt. Sig.ma. 2 April 2019 (Iliustracija)
Worlds of Akrolesta. Culture and art 14 May 2019 (Iliustracija)
Mirror of the world. Culture and art. 01 June 2019 (Iliustracija)
Reflections of the artist. Homsk media. 29 June 2019 (Iliustracija)
Reflections of the world. Syg.ma. 28 July 2019 (Iliustracija)
Akrolesta’s collections. Teletype. 24 August 2019. (Iliustracija)
Art for the mind. Discours magazine. 08 January 2020 (Iliustracija)


Kaina

600 EUR
(tik Lietuvai)