Акролеста

Лев 2

Лев

масло, Холст, 40x40. 2018

Лев спрятался в картине за широкими мазками кисти.

ПРОВЕНАНС
Частная коллекция