Akrolesta

(Artist Tatiana Sokolova) 

tapybos darbu paroda

 

"Akrolesta (Tatiana Sokolova) - dailininkė,sukūrusi savo nepakartojamą, ironišką, intelektualų , jausmingą stilių“. (Žurnalas "Cosmo lady")

 

"Tatjanos Sokolovos ironija labai švelni ir internacionalinė.Galima sakyt ,tai net ne ironija, o ironiškumas sau.
Žvilgsnis į save, moteris,vyrus, šeimą, santykius.Žvilgsnis kiek pašaipus, bet be pykčio.Kažkuria prasme filosofinis.Na ir kažkiek provokuojantis.
Argi gali tikras menininkas apseiti be provokacijų ir neaptaškyti visų aplink dažais?“ ("Zentribe" - Ironiški Tatjanos Sokolovos paveikslai)

 

“Art-plakatai balansuoja tarp karikatūros ir plakato, religinio simbolio ir prekės ženklo, pakeičia savimi pasakojimus ir anekdotus, vizualiai įprasmina tai, kas vietoj vieno art-objekto, reikalautų daug žodžių.
Toks dailininko “iškalbingas tylėjimas“ vienu atvaizdu gali pakeisti knygų tomus.Tame tikroji paveikslų- aforizmų vertybė.Mintis, suspausta iki drobės matmenų, išsispausdina žiūrovų atmintyje ilgam laikui.Būtent mintis, idėja , o ne technikos meistriškumas kuria pasaulį." ("Moiarussia" - Paveikslai-aforizmai - kalbantys Tatjanos Sokolovos paveikslai)

 

“Šiuolaikiniam pasauly stiprėja mada „protingiems paveikslams“.Iš šiuolaikinių 21 a.menininkų šią madą pateikia dailininkė Tatjana Sokolova.Protingi paveikslai ne tik analizuoja šiuolaikines tendencijas ir akcentuoja dėmesį į aktualius klausimus, bet ir sudaro galimybę protui lavinti. Šie paveikslai ne gerėjimuisi, ne dėl grožio.Jie turi mintį,siunčia žinią.Jų uždavinys sutelkti žiūrovo dėmesį į kokią tai problemą, gyvenimo aspektą.Ir siūlo ją apmąstyti.
Smart Art - paveikslai atskleidžia žmogaus esmę ir jo santykį su supančiu pasauliu." ("SuperStyle" - SmartArt: Mada protui)

 

"Tatjana Sokolova savo paveiksluose perpindama plakato lakoniškumą, karikatūros ironiją ir aukštosios tapybos filosofiją, suteikia vaizdą naujai 21 amžiaus simbolių kalbai." (Žurnalas "Cosmo lady" - Nematomo vizualizavimas)

 

Vertėjas Nijole Paskauskiene

 


Картина бесплатно!!!

Buy print painting on canvas
Купить печать картины на холсте

Buy painting
Купить картину

From SmartArt collection

From JokeArt (JazzArt) collection

From RelaxArt collection

From CityArt collection

From NewArt collection (LightArt)

Art-riddles

Pseudo hieroglyphs

Golf collection

Small stories

Posters

Concepts of exhibitions
Концепции выставок

Media Art (Short films)

CV
The Akrolesta's Biography

Биография Акролесты

Akrolesta’s solo and permanent exhibitions.
Akrolesta’s works in museum and personal collections

Criticism and Press
Критика и пресса

About artist Tatiana Sokolova

Catalogs of paintings. (Free download)

My books
Мои книги

Lectures, seminars, workshops

Painting to order. Portrait to order

Painting for a gift

 

For museums, galleries, contemporary art centers, exhibition organizers and biennale, art dealers, collectors.

Для музеев, галерей, центров современного искусства, организаторов выставок и биенале, арт-дилеров, коллекционеров.

 

A gift from Acrolesta for museums and exhibitions

Подарок от Акролесты для музеев и выставок

 

Artist Tatiana Sokolova Facebook page

Artist Tatiana Sokolova Instagram page

 

All rights belong to Tatyana Sokolova

e-mail: tatiana777sokolova@gmail.com

Последнее обновление:15.12.2018.

 

All rights to images, concepts and ideas belong to Tatyana Sokolova
Все права на изображения, концепции и идеи принадлежат Татьяне Соколовой